מכון"סגולת אמת" לחקר מיסטיקה יהודית בראשות הרב חיים פוקס שליט"א
חפש
בס"ד
ימי החודש והשבוע המסוגלים לחלום אמיתי
על פי ר' האי גאון
יום א' – כל חלום יורה ששון ושמחה
ב' ג' – ימים רגילים. וי"א אין בהם אמת [ר' האי]
ד' ה' – בחלום יפתר לאחר זמן רב, אך טוב יהיה.
ו' – יתכן לטובה ויתכן לרעה. וי"א כל מה שיראה יבוא לו אם טוב ואם רע [ר' האי]
ז' – חלומות רעים יורו רע וחלומות טובים יורו טוב ומ"מ אחר זמן רב.
ח' ט' – על מה שיראה ככה יהיה.
י' – לא יהרהר בו, שיום רגיל הוא.
י"א – כשאר ימים הוא ולא יהיה בו אסון. וי"א יום י' ויום יא כל מה שיראה לאחר זמן יהיה ואין בו אסון [ר' האי]
י"ב – בכבוד ובשמחה יהיה החלום לה' והוא נזכר בימים רבים. וי"א כל מה שיהיה לטוב יהיה ובקרוב יהיה [ר' האי]
י"ג – כל חלום ישמר אצל הקב"ה ימים.
י"ד ט"ו – תבוא לו טובה בקרוב. וי"א כל מה שיראה לאחר זמן יהיה [ר' האי]
ט"ז – יתקיים אחר זמן רב.
י"ז – יתקיים תוך ארבעה או עשרה [וי"א ג' או ד'] ימים ואח"כ ישמח.
י"ח י"ט – יתקיים תוך יומיים. וי"א יתקיים מה שיראה לימים רבים, אך לא יתקיים כל מה שיראה [ר' האי]
כ' כ"א – לא יהרהר בו, כפי שחלם יהיה. וי"א משקרים [ר' האי] וי"א שאם יקום לשמחה יהיה [ר' האי בדפו"ר ודפו"פ]
כ"ב – לא יתקיים, אך אם יתקיים לשמחה יהיה. וי"א אם יתקיים לחמישה ימים יהיה [ר' האי]
כ"ג כ"ד – כל חלום יורה שמחה. וי"א כמו שראה כן יהיה עד שמונה עשר יום, לפיכך קרב תפילה ותחנונים לפני יוצרך כי חנון ורחום הוא, ארך אפים ורב חסד וניחם על הרעה [ר' האי]
וי"א כ"ג – כל מה שתראה לריב ומסה יהפך, כ"ד – לשלום ולשמחה יצא [ר' האי בדפו"ר ודפו"פ]
כ"ה כ"ו – חלום בימים אלה יורה על מיתה בקרוב תוך ארבעה או שמונה ימים. וי"א לשמונה ימים או לעשרה יבוא החלום, אבל קום ופרוש כפיך והתפלל אל ה' וירחמך [ר' האי]
כ"ז כ"ח כ"ט – לשמחה ולשלום יהיו.
ל' – כל חלום שמראה רע יהפך לשמחה ולשלום. וי"א בצרה יהיה, [נוסף בדפו"ר ודפו"פ:אבל בקש רחמים אל ה' וירחמך כמ"ש 'וישב אל ה' וירחמהו'] [ר' האי]
ימי השבועא
מ'פתרון חלומות'
הרואה חלום ביום א' ב' ג' ד' – מה שחלם יקרה מהרה, או באותו יום או תוך ג' ימים.
ביום ה' ו' – לא כל כך במהרה.
ביום ז' – יבואו באיחור זמן.

מקורות והערות
א והוסיף שפ שי"א שהדבר תלוי בתנועת הלבנה ובאיזה מזל תתאחר וכו' "אבל לפי שמעטים הם המבינים בשלמות מהלכי הכוכבים, וגם שלא בזה בלבד ראוי להביט לכן ראוי לתת בחינות אחרות [להתקיימות החלום] והם ד' כו' עכ"ל. ועי' בדברינו בפרק חלום ע"י מלאך שפרטנו סימני החלום האמיתי.