חיוך עלה על שפתיי כאשר שמעתי את הסיפור על הגרי"ש אלישיב שליט"א, שביקש שיגידו ליד מיטתו לחש נגד עין הרע.

לא בגלל שלא האמנתי, חס ושלום, לסיפור ולא בגלל שסוף סוף יש חותמת הלכתית לקיומה של עין הרע בימינו; אלא מיד הרהרתי בלבבי עוד כמה זמן הסיפור הזה ייהפך לאגדה שיקפצו עליה רבים להוכיח שלא הייתה, ועדיין דעת הגדולים, שאין עין הרע בימינו.

בסופו של דבר, זו הדרך להפריך את כל מהות המיסטיקה היהודית בימינו. זה מתחיל מטענה אחת שלא היו דברים מעולם ("אין כזה דבר עין הרע"), וגם לאחר שמוכיחים שעין הרע קיימת, שכן כך כתוב בגמרא ובהלכה - מנסים החכמולוגים טענות אחרות (מאן דלא קפיד לא קפיה בהדיה", "היום עין הרע לא שולטת").

גם אחרי שמראים להם שגדולי הדור עצמם הסירו עין הרע וכתבו לחשים לזה, הטענות הופכות להיות מגוחכות יותר ("הלחש של החיד"א – רק החיד"א יכל לעשותו", "אם היית בדרגה של רב פלוני לפני איקס שנים, הייתי בא אליך להסיר עין הרע", "רק רבנים בדרגה של מלאך יכלו להסיר עין הרע/לכתוב קמעים", "היום אין מי שיעביר לנו במסורת לחש אמיתי אחרי הטעויות של הדפוס בדור הקודם/אין מי שילמד קבלה /אין מי שיודע קמעים בגלל הטעויות").

כולם מאמינים בעין הרע

 

אף פעם לא היה לי עניין להתנגח במי שאין לו ידע בסיסי בחומר שאני דשתי וחקרתי כבר למעלה מ-13 שנים. מצאתי לי כמה שאלות והבאתי אותן לפני גדולי הדור, והסכימו לדעתי והוכחתי שכל אדם מאמין בעין הרע ואפילו הכופר הגדול ביותר ועוד שהיא גם פוגעת גם בהם.

נקח לדוגמא אדם שלא מאמין, ונשאל אותו "האם אתה מאמין בעין הרע?".

אם התשובה תהיה שלילית, נשאל: "האם אתה מוכן שאעשה עליך עין הרע?". רוב האנשים ישיבו מיד: "תשמע, אני מאמין אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אולי יש בזה אמת".

האמיצים (ולדעתי הבעלי "גאייוה" (גאוה- ח.פ.)) ימשיכו ויגידו, "אין לי בעיה – תעשה!". בשלב הזה, אני נוטל דף ועט ומבקש כמה פרטים: "מה שמך? ושם אמך? ושם אשתך והילדים? היכן אתה גר?..."

99 אחוזים שמגיעים לשמות הילדים, מבקשים לעצור את התהליך. הסיבה: "על עצמי אני מוכן לקחת את הסיכון, אבל את הילדים?"

מסתבר שבתוך תוכם, יש להם אמונה ואפילו הקטנה ביותר בעינא בישא ושם היא פוגעת בהם. חז"ל אומרים במפורש ש-99 נופלים בעין הרע. הוא נהרג בתאונה, אבל זה קרה אחרי שרכש רכב מהחברה הטובה ביותר, בעיצוב המרהיב ביותר ועם כל החידושים האפשריים. האם אדם כזה לא ייפגע?

איך, אם כן, יש להתנהל? האם לוותר על רכישת רכבים מנקרי עיניים? במקרה הזה, יש לוותר על התוספות הלא הכרחיות ולתרום את הכסף לאדם במצוקה.

אגב 99 אחוזים, תמיד קיים אחוז של עקשנים שיודעים שזו האמת אבל עזות המצח שלהם נגד התורה וגדולי הדור לא תאפשר להם להודות בכך.

ולעניינינו, ענין הלחש לעין הרע אצל רבני הציבור הליטאי לא חדש לי.

הגר"ח והלחש המסתורי

לפני כמה שנים נפטר אדם גדול שעשה רבות למען הציבור, ועלה במהירות ככוכב בשמים והקדיש מהונו ומזמנו עד כדי מיתה ממש לצערנו - הרי הוא הרב נתן בוקובזה זצ"ל. כמה חודשים לפני מיתתו, שלחתי לו הודעה על ידי שליח נאמן שכואב לי על מצבו הבריאותי ובדקתי בספרים, ולפי שמו ומצאתי שכל החולי הזה בא לו מעין הרע ה"י.

ואמנם, אחרי כמה ימים שלח הרב את אותו שליח שהוא מנאמני ביתו של הרב חיים קנייבסקי שליט"א, לבקש ברכה בכל הקשור לעין הרע.

כשהשליח בא לפני הגר"ח, הוא הרהר קלות ומיד אמר: "אוי ווי, הכול מעין הרע", וביקש מהגבאי שיביא לו ספר מסוים מהמדף התחתון. וכאשר לא מצאו אותו הלך הגר"ח בעצמו ופתח אותו במקום שהיה בלוי במקצת והתחיל קורא בו.

אחרי דקות מספר פנה הגר"ח לשליח ואמר לו: "תגיד לרב שאני הוצאתי לו את העין הרע והשם יעזור.."

ולמי שעדיין מלא בספקות, נציין כי יש למאורע עדות מצולמת ברשות מפורשת מהגר"ח מאותו ספר וחתימת ידו של הגר"ח על תחילתו – והיה הספר הזה בידי לעדות לפני שחזר לגאון הדור.

אחרי שצהל ליבי לשמע המעשה, רצתי לביתו של רב ידוע שהוא קרובו של הרב וסחתי בפניו המעשה, לא לפני שאני מזהירו לשבת על כסאו שלא ייפול.

הרב חייך אלי מתחת לשפמו הגדול וענה מתוך שלוות הנפש: ״ידוע מזמן שהרי קיבל זאת מאביו שלא העביר לו את אותו הסוד עד לפני פטירתו כדי שלא יגרע מכוחו עצמו בפעולת הלחש כידוע למביני ח״ן, והסטייפלר קיבל את הסוד הרבה אחורה עד רבי ישראל מסלנטר, אין חידוש״. והיה זה לפלא...

והרי גם נמצא בספר השקדן שהיה במשפחתו וקרוביו של הרב אלישיב שליט״א בודדים שהיו עושים לחש זה.

לחש בבית-החולים

ואם תשאלו בציניות גלויה, ומתוך חוסר ידיעה: "הרי הרב נפטר לבסוף אז מה הועיל הלחש?".

התשובה פשוטה: בנושאים הללו קיים מושג בשם "קיבוע". אם, לדוגמא, עין הרע פגעה באדם וכתוצאה מכך עבר תאונה ונכרתה ידו, האם יעלה על דעתכם שכאשר נוציא את העין הרע תצמח לו יד חדשה?.

מי שעין הרע פגעה בו בצורה קשה ולא בא לנקות אותה לא יוכל לתקן את המעוות. לעומת זאת, הוצאת העין הרע יכולה למנוע את המשך התפשטות הרוע.

הסתובבתי לפני שנים בין רגליהם של צדיקים וצדיקות נסתרים שלא היו מפורסמים כל כך, אלא רק בעירם או במושבם או בשכונתם והייתי יושב שעות כדי לראות וללמוד איך הם עוזרים לאנשים.

במכון שלי ישנן הקלטות ארוכות של הלחשים הללו. אזכיר לטובה אחת מהן, סעידה מקייטן מנתניה הצדיקה שהייתה שם דבר בבית-החולים לניאדו שכאשר היתה חולה (נפטרה בגיל 105) ומגיעה למיון, הייתה עושה לחש לכל הסובבים אותה אחד אחד וכבר באותו יום היו יוצאים לביתם והיא הייתה נשארת לבדה ושמחה.

דבר אחד אני יכול להצטער עליו מכל הסיפור של הרב אליישיב שליט"א, שדבר אחד ברור לי מהיום הזה: ישנה רשימה בדוקה של אותם רופאים שמהציבור החרדי לא תהיה להם פרנסה כי הרי בדוק ומבורר לנו מהרב שליט"א שהם עושים עין הרע...