הקמיעתוצאות "סקר ההתבוללות" שפורסם ב"כיכר השבת", הדהימו גם אותי. הנתון שמצביע על למעלה מעשרה אחוזים המוכנים שבניהם ובנותיהם יהיו נתונים לעם אחר, בלתי נתפס. ובכל זאת, אני רוצה לסנגר על משיבי הסקר - שלא מתוך אידיאל הם מוכנים לכך, אלא מתוך טיפשות ויאוש, ולשם כך אספר לכם סיפור שבדידי הווי עובדא.תוצאות "סקר ההתבוללות" שפורסם ב"כיכר השבת", הדהימו גם אותי. הנתון שמצביע על למעלה מעשרה אחוזים המוכנים שבניהם ובנותיהם יהיו נתונים לעם אחר, בלתי נתפס.

באחד הימים הגיעה למשרדי אישה בסוף שנות החמישים לחייה, ושתי בקשות לה. האחת, לברך את בעלה בפרנסה טובה והשנייה, לעשות "קמיע" לבנה שעומד להינשא, שיזכה לבנים.

שאלתי אותה לשם הבן ולשם אשתו, והופתעתי לגלות שהכלה הטריה הינה אוסטרית טהורה בלי שום טיפת דם יהודי בתוכה. שאלתי את האשה: "הרי היא גויה, איך את מקבלת את זה ועוד מבקשת בשבילה בנים?!"

וזו השיבה לי בשלות נפש: "מה לעשות? הבן כבר בן שלושים ושמונה, ואין לו אישה אחרת. אני כבר לא יכולה לחכות. הוא בן יחיד. וחוץ מזה, אם משמים קירבו ביניהם מי אני שאתערב?".

בושה לומר, אבל לקחו לי שניות ארוכות כדי להתעשת מהתשובה שלה. אמרתי לה: "למה את מאשימה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר? הרי כתוב "ונתתי לכם את הטוב ואת הרע ובחרת בחיים". כלומר, ה´ לא מתערב לנו בבחירה החופשית לבחור בין טוב לרע, אך הוא "מציע לנו בעדינות" שבל נחטא בטעויות".

"כל מה שעבר על בנך", הטעמתי בפניה, "הוא יצר הרע בהתגלמותו, וכאן צריך לצוץ הניצוץ היהודי שבו, לזעוק "די" ולהתגבר על המכשול.

"האם רק בגלל שכבר "נמאס לך" ואת רוצה כבר לראות ילדים, תאבדי את עתידך ועתיד בנך?".

השיחה פעלה את פעולתה, תודה לקל. היא קיבלה את דבריי וניסתה להניא את בנה מלהתחתן עם הגויה. כדי לסייע לה, נתתי לה "סוד קטן" שאותו ניתן גם לכם, וב"ה הצליחה.

סגולה מיוחדת

ואמנם, מה נעשה וחס וחלילה שמענו על אחד או אחת שנפלו, איזו עיצה ותושיה נוכל לעשות כדי שיפרדו זה מזו ולהיפך?

ישנם כמה סגולות ידועות יותר וידועות פחות. אעמוד היום על אחת מיוחדת במינה.

כשיש צרה ואין עיצה הולכים לבקש ברכות וסגולות מרבנים, וגם לצרות מאין אלו יש להם פתרונות אצל המקובלים ויודעי ח"ן. לפעמים נראה שהרבנים מברכים רק לטוב, אך לעיתים מוכרחים לעשות דברים שצורמים גם באוזניים.

מתוך מאגר כתבי היד שמצוי בידינו, ישנם עשרות ומאות קמעין וסגולות להפריד אך ורק בין בני זוג שאסורים על פי ההלכה (כהן לגרושה יהודי לגויה וכו´), וכוחם עצום ורב ונעשין רק על ידי מומחה שיודע כוונות ורק בין יהודים לגויים.

לפני כמה שנים התגלגלה לפתחי פרשה שמעורבת בתוכה בחורה שנתפסה לערבי, (כנראה על ידי כישופים שלהם, כי לפי התמונה שלו אני לא יודע מה הבחורה מצאה בו) וניסיתי לעזור בכל צורה אפשרית, עד כדי ששאלנו את הרב רצאבי שליט"א על דעת האם מותר ללכת לגוי שמתעסק בכשפים בכדי לבטל כשפים להציל בחורה שנתפסה על ידם, ועל אתר אמר "ודאי שמותר!".

וב"ה, התגלגל לידי קמיע נדיר מאוד של הגר"י כדורי זצוק"ל שבו הוא מבקש פירוד בין יהודי גויה, והשמות הקדושים מיועדים רק לכך, והרי הוא לפניכם:

 

 

התרגום:

בשם אלו השמות שיהיה לרפואת (מחקנו השם) מיצר הרע ויעזוב הגויה (מחקנו השם) ותהיה שחורה בעיניו כפחם וכנבלה סרוחה, וגם היא לא תוכל לראותו עוד ותשנא אותו ותעזוב אותו ויתחתן עם יהודיה טובה וכשרה בשם שעשיאל גדיאל ובשם כל המלאכים הממונים על השנאה והפירוד, ויחזור בתשובה שלימה ויח אותה מליבו אכי"ר ובשם פוטה ופליטה ותב"ב וחנ"כ אכי"ר.

וההסבר: המלאכים שעשיאל וגדיאל אחראים על השנאה ופוטה ופליטה על השכחה שישכח אותה, ושתי השמות הקדושים האחרונים יוצאים מן הפסוק "ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה" (משלי ה´ כ´)

ואנו תפילה שהקב"ה יחזיר את אותן הנשמות התועות לאביהם שבשמים מהרה אמן.