מכון"סגולת אמת" לחקר מיסטיקה יהודית בראשות הרב חיים פוקס שליט"א
חפש
דף הבית >> english >> moshe rabenu seal
 
moshe rabenu's seal
the seal is a combination  of letters which were carved upon moses 's staf
this seal is capable , by the holy books ( kavanat shlomo & roots of names) , to bestow wealth , blessing & success , preservation from the evil eye & evil spirits

the seal is being manufactures by the rabby himself in holyness for each & every person.
the seal is being carved upon silver or gold & can be placed in a ring or a pendant according to the buyer's choice